Instytucja ubezwłasnowolnienia – kto i kiedy może złożyć wniosek?

Instytucja ubezwłasnowolnienia w świetle polskiego prawa jest stosowana w celu ochrony osób, które nie są w stanie w sposób racjonalny pokierować swoim postępowaniem, a tym samym nie mają świadomości swoich czynów oraz ich konsekwencji. Podstawą prawną do ubezwłasnowolnienia może być np. demencje starcza, choroby somatyczne, alkoholizm, czy narkomania. Gdy zachowanie danej osoby starszej lub chorej staje się nieracjonalne, a tym zaczyna on szkodzić swoim interesom, rodzina nierzadko zadaje sobie …

Instytucja ubezwłasnowolnienia – kto i kiedy może złożyć wniosek? Czytaj »

Jak złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem?

Jak złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem?

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem przed Sądem. Przyjmuje się, że ingerencja Sądu w sferę życia codziennego stanowi ostateczność i powinna nastąpić dopiero wtedy kiedy strony nie są w stanie się porozumieć w sprawie swoich praw i obowiązków. Sądowne uregulowanie kontaktów z dzieckiem stanowi właśnie taką ostateczność.W sytuacji kiedy rodzice nie są w stanie się porozumieć w sprawie wykonywania kontaktów z dzieckiem konieczne się staje złożenie wniosku do sądu o pomoc w uregulowaniu tego kontaktu. Sąd rozstrzygając …

Jak złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem? Czytaj »

Renta rodzinna – kto może wystąpić z wnioskiem o ustalenie prawa do renty rodzinnej?

Nierzadko w naszej pracy spotykamy się z pytaniami, czym jest renta rodzinna, komu przysługuje, jakie kryteria należy spełnić, aby ją otrzymać, a przede wszystkim jak wygląda procedura ustalenia uprawnień do renty rodzinnej. Konieczność uzyskania odpowiedzi na te pytania nierzadko zbiega się w czasie z trudną sytuacją życiową osoby uprawnionej, ze względu na to że z jednej strony traci ona ważnego dla siebie członka rodziny, a z drugiej pogorszeniu ulega jej sytuacja bytowa. …

Renta rodzinna – kto może wystąpić z wnioskiem o ustalenie prawa do renty rodzinnej? Czytaj »

Skierowanie do szpitala psychiatrycznego na wniosek osoby bliskiej.

Czas epidemii oraz konieczności izolacji oraz zachowania dystansu społecznego są nie tylko problemem na który powinniśmy patrzeć z punktu widzenia zdrowia fizycznego, bezpieczeństwa ekonomicznego ale także dobrostanu psychicznego. Mierząc się z nieprzerwanym kontaktem z innym człowiekiem będąc zamkniętym na małych powierzchniach domu czy mieszkania zaczęliśmy się mierzyć z problemami o których istnieniu nie mieliśmy pojęcia. W toku przedłużania kolejnych obostrzeń związanych z epidemią wprowadzonych na wiosnę 2020r. zaczęto poruszać temat ofiar przemocy domowej, które w czasie …

Skierowanie do szpitala psychiatrycznego na wniosek osoby bliskiej. Czytaj »

Nagłe przyjęcie do szpitala psychiatrycznego pacjenta bez jego zgody.

Polskie prawo dopuszcza przypadki w których osoba bez skierowania a także wbrew swojej woli może zostać poddana leczeniu czy też zostać umieszczona na obserwacji w szpitalu psychiatrycznym. Przyjmuje się, że zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi Wobec tego muszą zostać spełnione szczególne warunki by wbrew własnej woli trafić na leczenie do szpitala psychiatrycznego. Mechanizmy przymusowego skierowanie do szpitala psychiatrycznego muszą gwarantować …

Nagłe przyjęcie do szpitala psychiatrycznego pacjenta bez jego zgody. Czytaj »

skierowanie na leczenie

Skierowanie na leczenie do szpitala psychiatrycznego.

Istnienia chorób psychicznych oraz zaburzeń coraz śmielej przenika do codziennej rzeczywistości. W odbiorze społecznym choroba psychiczna czy zaburzenia psychiczne przestają powoli byś traktowane jako coś wstydliwego i przestają byś traktowane jako społeczne tabu. Nie zmienia to faktu, że choroba psychiczna czy też zaburzenie psychiczne stanowi poważne wyzwanie dla osoby dotkniętej tym stanem, a także dla osób najbliższych. Chory psychicznie czyli tak naprawdę kto? Na gruncie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego …

Skierowanie na leczenie do szpitala psychiatrycznego. Czytaj »

rodzina i prawo jak ...

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego. Wszystko co należy wiedzieć o tym, jak odrzucić spadek w imieniu dziecka?

Kwestia długów spadkowych jest jedną z najczęstszych spraw z którymi osoby zwracają się o pomoc prawną. O ile  odrzucenie spadku przez osobę dorosłą – mającą pełną zdolność do czynności prawnych jest dość proste, z uwagi na to, że stosowne oświadczenie taka osoba może złożyć samodzielnie przed sądem lub przed notariuszem, to kwestią nasuwającą liczne wątpliwości jest sprawa odrzucenie spadku w imieniu małoletnich dzieci. W tym zakresie wielu rodziców zadaje …

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego. Wszystko co należy wiedzieć o tym, jak odrzucić spadek w imieniu dziecka? Czytaj »