Rodzina i Prawo

Czy zdrada małżonka, zawsze przesadza o orzeczeniu o winie niewiernego małżonka w wyroku rozwodowym?

Zgodnie z danymi GUS opublikowanymi w Roczniku Demograficznym w 2020 r. zdrada małżeńska, stanowi zaraz po niezgodności charakterów najczęstszą przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego, a w konsekwencji rozwodu. Nasuwa się więc pytanie, czy zawsze wykazanie w procesie rozwodowym zdrady małżeńskiej, przesądza o tym, że sąd orzeknie rozwód z winy niewiernego małżonka. Rozkład pożycia małżeńskiego – czy zawsze zdrada może być podstawą do orzeczenia rozwodu. Wbrew powszechnej opinii samo dopuszczenie się …

Czy zdrada małżonka, zawsze przesadza o orzeczeniu o winie niewiernego małżonka w wyroku rozwodowym? Czytaj »

Rozwód – wszystko co musisz wiedzieć przed złożeniem pozwu o rozwód.

Kto może wytoczyć powództwo o rozwód? Jeśli chodzi o wytoczenie powództwa o rozwód, to legitymację do wytoczenia powództwa ma każdy z małżonków. Do wytoczenia powództwa o rozwód nie ma natomiast legitymacji prokurator. Prokurator celem ochrony praworządności może żądać przyłączenia się do toczącego się postępowania rozwodowego, może również wnieść apelację od wyroku orzekającego rozwód. Procesu nie może zainicjować również RPO, ale może przystąpić do procesu w każdym stanie postępowania. Przed jakim sądem …

Rozwód – wszystko co musisz wiedzieć przed złożeniem pozwu o rozwód. Czytaj »

Rozwód bez orzekania o winie – szybki sposób na rozwiązanie małżeństwa.

Co do zasady, Sąd w wyroku rozwodowym orzeka, o tym czy, a jeżeli tak to który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Od tej sytuacji istnieje jednak pewien wyjątek. Na zgodny wniosek Stron, Sąd może odstąpić od badania przyczyn rozpadu małżeństwa oraz ustalenia osoby (osób) winnych takiego stanu rzeczy, tym samym przyjmując, jakby żaden z małżonków nie ponosił winy. Czy rozwód bez orzekania o winie jest to rozwiązanie dobre dla wszystkich? Czy taki wniosek …

Rozwód bez orzekania o winie – szybki sposób na rozwiązanie małżeństwa. Czytaj »

Rozdzielność majątkowa między małżonkami – jak ją ustanowić?

Podstawowym małżeńskim ustrojem majątkowym jest wspólność majątkowa. Powstaje ona z mocy prawa w chwili zawarcia małżeństwa. Ustrój ten może zostać zmieniony za zgodą obojga małżonków, którzy mogą zdecydować się np. na rozdzielność majątkową. W tym celu mogą zawrzeć umowę w formie aktu notarialnego zarówno przed zawarciem małżeństwa jak i w jego trakcie. W szczególnych przypadkach przymusowa rozdzielność majątkowa może zostać ustanowiona również przez Sąd. Ustawowa wspólność majątkowa, a rozdzielność …

Rozdzielność majątkowa między małżonkami – jak ją ustanowić? Czytaj »

Eksmisja sprawcy przemocy domowej – czyli o tym jak ofiara przemocy domowej może się bronić.

Trwający już niemal rok stan pandemii odcisnął swoje piętno w wielu dziedzinach naszego codziennego życia. Jest to czas trudny nie tylko gospodarczo, ale i społecznie. Każdego dnia pandemia zmusza ludzi na całym świecie do ograniczenia kontaktów z innymi ludźmi i spędzania większej ilości czasu w domu. Stan ten często  sprzyja eskalacji konfliktów pomiędzy wspólnie zamieszkującymi osobami, a dla sprawców przemocy nierzadko stanowi sposobność do jej większego stosowania. Wobec …

Eksmisja sprawcy przemocy domowej – czyli o tym jak ofiara przemocy domowej może się bronić. Czytaj »

Czy sąd może zakazać kontaktów z dzieckiem? – czyli o tym, czym jest zakaz styczności i kiedy sąd może go orzec.

Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym rodzice mają nie tylko prawo, ale i obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Co istotne, prawo to jest niezależne od władzy rodzicielskiej.  Oznacza to, że z wnioskiem o ustalenie kontaktów z dzieckiem przez sąd może wystąpić także rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej. Czym więc jest zakaz osobistej styczności z dzieckiem? Kiedy i w jakich przypadkach sąd może go orzec? Czym jest utrzymywanie kontaktów z dzieckiem? Przez utrzymywanie kontaktów z dzieckiem należy rozumieć …

Czy sąd może zakazać kontaktów z dzieckiem? – czyli o tym, czym jest zakaz styczności i kiedy sąd może go orzec. Czytaj »

Czy mogę wystąpić z pozwem o rozwód? – czyli kilka słów, o zupełnym i trwałym rozkładzie pożycia małżeńskiego.

Czy mogę wystąpić z pozwem o rozwód? – czyli kilka słów, o zupełnym i trwałym rozkładzie pożycia małżeńskiego.

W dzisiejszych czasach  rozwody to niestety codzienność. Decyzja o rozwodzie jest dla wielu jedną z trudniejszych w życiu, nie tylko ze względów emocjonalnych, ale choćby z tej przyczyny, że dla sporej części osób jest to pierwszy kontakt z sądem. Małżonkowie decydując się na rozwód powinni mieć jednak świadomość, że aby sąd mógł orzec rozwód muszą zostać spełnione łącznie dwie przesłanki – tj. musi nastąpić  “zupełny” i “trwały” rozkład pożycia małżeńskiego, przy jednoczesnym braku …

Czy mogę wystąpić z pozwem o rozwód? – czyli kilka słów, o zupełnym i trwałym rozkładzie pożycia małżeńskiego. Czytaj »

Instytucja ubezwłasnowolnienia – kto i kiedy może złożyć wniosek?

Instytucja ubezwłasnowolnienia w świetle polskiego prawa jest stosowana w celu ochrony osób, które nie są w stanie w sposób racjonalny pokierować swoim postępowaniem, a tym samym nie mają świadomości swoich czynów oraz ich konsekwencji. Podstawą prawną do ubezwłasnowolnienia może być np. demencje starcza, choroby somatyczne, alkoholizm, czy narkomania. Gdy zachowanie danej osoby starszej lub chorej staje się nieracjonalne, a tym zaczyna on szkodzić swoim interesom, rodzina nierzadko …

Instytucja ubezwłasnowolnienia – kto i kiedy może złożyć wniosek? Czytaj »

Jak złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem?

Jak złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem?

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem przed Sądem. Przyjmuje się, że ingerencja Sądu w sferę życia codziennego stanowi ostateczność i powinna nastąpić dopiero wtedy kiedy strony nie są w stanie się porozumieć w sprawie swoich praw i obowiązków. Sądowne uregulowanie kontaktów z dzieckiem stanowi właśnie taką ostateczność.W sytuacji kiedy rodzice nie są w stanie się porozumieć w sprawie wykonywania kontaktów z dzieckiem konieczne się staje złożenie wniosku do sądu o pomoc w uregulowaniu tego kontaktu. …

Jak złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem? Czytaj »

Renta rodzinna – kto może wystąpić z wnioskiem o ustalenie prawa do renty rodzinnej?

Nierzadko w naszej pracy spotykamy się z pytaniami, czym jest renta rodzinna, komu przysługuje, jakie kryteria należy spełnić, aby ją otrzymać, a przede wszystkim jak wygląda procedura ustalenia uprawnień do renty rodzinnej. Konieczność uzyskania odpowiedzi na te pytania nierzadko zbiega się w czasie z trudną sytuacją życiową osoby uprawnionej, ze względu na to że z jednej strony traci ona ważnego dla siebie członka rodziny, a z drugiej pogorszeniu ulega jej …

Renta rodzinna – kto może wystąpić z wnioskiem o ustalenie prawa do renty rodzinnej? Czytaj »