Rodzina i Prawo

Rozwód – od czego zacząć?

Nie ulega wątpliwości, że decyzja o rozwodzie może być jedną z najtrudniejszych w życiu – a cały proces zmierzający do orzeczenia rozwodu wydaje się być stresujący. Jak się więc do tego zabrać? Jak wszcząć postępowanie o rozwód? Jakie elementy powinien zawierać pozew o rozwód? Jakie dokumenty należy do niego dołączyć? Jak przygotować się do rozwodu? Do rozwodu, podobnie zresztą jak do ślubu należy się starannie przygotować. W pierwszej kolejności niezależnie, czy przy …

Rozwód – od czego zacząć? Czytaj »

Podział majątku po rozwodzie – podstawowe informacje

Rozwód jest bardzo trudnym i często stresującym przeżyciem. Często jednak nie jest to koniec batalii prawnej, gdyż pozostaje jeszcze kwestia podziału majątku. I tak jak przy innych kwestiach, tak i tutaj, sprawę ułatwia to, że strony są w stanie dojść do porozumienia, załatwić sprawę polubownie, negocjować pewne szczegóły.   Co podlega podziałowi po ustaniu małżeństwa?   Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami ustrój wspólnoty majątkowej, co zostało opisane w ustawie kodeks …

Podział majątku po rozwodzie – podstawowe informacje Czytaj »

Zachowek – podstawowe informacje

Zachowek to istotna instytucja prawa spadkowego. Podstawowym celem wprowadzenia tej instytucji jest ochrona osób najbliższych spadkodawcy przed nadmiernym pokrzywdzeniem z jego strony. Samo założenie jest bardzo proste – jeśli osoba, która w świetle przepisów powinna być spadkobiercą, zostaje pozbawiona całości lub części praw do spadku, ma prawo do pewnej rekompensaty – zachowku.    Komu przysługuje zachowek i w jakiej wysokości? Zachowek przysługuje następującym osobom : zstępni (dzieci, …

Zachowek – podstawowe informacje Czytaj »

Rozwód z orzeczeniem o winie – czy warto walczyć o orzeczenie o winie współmałżonka?

Nie ma wątpliwości, że decyzja o rozwodzie nie jest łatwa – a cały proces zmierzający do orzeczenia rozwodu nierzadko wywołuje w małżonkach wiele emocji? Czy warto w takim razie walczyć o orzeczenie o winie współmałżonka? Na co wpływa, a na co nie, orzeczenie o wyłącznej winie jednego z małżonków? Czy warto walczyć o orzeczenie o winy współmałżonka w wyroku rozwodowym? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. To wszystko zależy od konkretnej sytuacji. W pierwszej kolejności musisz wiedzieć, że kwestia orzeczenia o winie współmałżonka nie ma wpływu na: alimenty …

Rozwód z orzeczeniem o winie – czy warto walczyć o orzeczenie o winie współmałżonka? Czytaj »

Czy zdrada małżonka, zawsze przesadza o orzeczeniu o winie niewiernego małżonka w wyroku rozwodowym?

Zgodnie z danymi GUS opublikowanymi w Roczniku Demograficznym w 2020 r. zdrada małżeńska, stanowi zaraz po niezgodności charakterów najczęstszą przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego, a w konsekwencji rozwodu. Nasuwa się więc pytanie, czy zawsze wykazanie w procesie rozwodowym zdrady małżeńskiej, przesądza o tym, że sąd orzeknie rozwód z winy niewiernego małżonka. Rozkład pożycia małżeńskiego – czy zawsze zdrada może być podstawą do orzeczenia rozwodu. Wbrew powszechnej opinii samo dopuszczenie się …

Czy zdrada małżonka, zawsze przesadza o orzeczeniu o winie niewiernego małżonka w wyroku rozwodowym? Czytaj »

Rozwód – wszystko co musisz wiedzieć przed złożeniem pozwu o rozwód.

Kto może wytoczyć powództwo o rozwód? Jeśli chodzi o wytoczenie powództwa o rozwód, to legitymację do wytoczenia powództwa ma każdy z małżonków. Do wytoczenia powództwa o rozwód nie ma natomiast legitymacji prokurator. Prokurator celem ochrony praworządności może żądać przyłączenia się do toczącego się postępowania rozwodowego, może również wnieść apelację od wyroku orzekającego rozwód. Procesu nie może zainicjować również RPO, ale może przystąpić do procesu w każdym stanie postępowania. Przed jakim sądem toczy się …

Rozwód – wszystko co musisz wiedzieć przed złożeniem pozwu o rozwód. Czytaj »

Rozwód bez orzekania o winie – szybki sposób na rozwiązanie małżeństwa.

Co do zasady, Sąd w wyroku rozwodowym orzeka, o tym czy, a jeżeli tak to który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Od tej sytuacji istnieje jednak pewien wyjątek. Na zgodny wniosek Stron, Sąd może odstąpić od badania przyczyn rozpadu małżeństwa oraz ustalenia osoby (osób) winnych takiego stanu rzeczy, tym samym przyjmując, jakby żaden z małżonków nie ponosił winy. Czy rozwód bez orzekania o winie jest to rozwiązanie dobre dla wszystkich? Czy taki wniosek przyśpiesza postępowanie? …

Rozwód bez orzekania o winie – szybki sposób na rozwiązanie małżeństwa. Czytaj »

Rozdzielność majątkowa między małżonkami – jak ją ustanowić?

Podstawowym małżeńskim ustrojem majątkowym jest wspólność majątkowa. Powstaje ona z mocy prawa w chwili zawarcia małżeństwa. Ustrój ten może zostać zmieniony za zgodą obojga małżonków, którzy mogą zdecydować się np. na rozdzielność majątkową. W tym celu mogą zawrzeć umowę w formie aktu notarialnego zarówno przed zawarciem małżeństwa jak i w jego trakcie. W szczególnych przypadkach przymusowa rozdzielność majątkowa może zostać ustanowiona również przez Sąd. Ustawowa wspólność majątkowa, a rozdzielność …

Rozdzielność majątkowa między małżonkami – jak ją ustanowić? Czytaj »

Eksmisja sprawcy przemocy domowej – czyli o tym jak ofiara przemocy domowej może się bronić.

Trwający już niemal rok stan pandemii odcisnął swoje piętno w wielu dziedzinach naszego codziennego życia. Jest to czas trudny nie tylko gospodarczo, ale i społecznie. Każdego dnia pandemia zmusza ludzi na całym świecie do ograniczenia kontaktów z innymi ludźmi i spędzania większej ilości czasu w domu. Stan ten często  sprzyja eskalacji konfliktów pomiędzy wspólnie zamieszkującymi osobami, a dla sprawców przemocy nierzadko stanowi sposobność do jej większego stosowania. Wobec …

Eksmisja sprawcy przemocy domowej – czyli o tym jak ofiara przemocy domowej może się bronić. Czytaj »

Czy sąd może zakazać kontaktów z dzieckiem? – czyli o tym, czym jest zakaz styczności i kiedy sąd może go orzec.

Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym rodzice mają nie tylko prawo, ale i obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Co istotne, prawo to jest niezależne od władzy rodzicielskiej.  Oznacza to, że z wnioskiem o ustalenie kontaktów z dzieckiem przez sąd może wystąpić także rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej. Czym więc jest zakaz osobistej styczności z dzieckiem? Kiedy i w jakich przypadkach sąd może go orzec? Czym jest utrzymywanie kontaktów z dzieckiem? Przez utrzymywanie kontaktów z dzieckiem należy rozumieć w szczególności osobiste …

Czy sąd może zakazać kontaktów z dzieckiem? – czyli o tym, czym jest zakaz styczności i kiedy sąd może go orzec. Czytaj »